Silikon Zararlı mı?

 Değerli hastalarımız,

İsterseniz her şeyden önce kaç çeşit protez olduğunu hatırlayalım: Serum dolu protezler, Silikon veya Kohesiv Silikon Jel Dolu Protezler... Tüm bu protezlerin dış yüzeyi silikon zar ile kaplıdır. Demek ki içi ister serum, ister silikon dolu protez vücudunuza yerleştirilsin, her durumda vücut dokularınız ile temasta olan yalnız dış yüzeyi oluşturan silikon zardır. Protezin içindeki Serum veya silikon maddesi ancak protezin dış zarı hasar görürse vücut dokularıyla temas edebilir; bu nedenle de vücudun zarar görüp görmemesi yönünden incelenmesi gereken esas madde silikondur. Bu bilgilerin ışığı altında,  isterseniz şimdi aşağıdaki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Mecmuasında yayınlanmış olan tıbbi makaleye göz atabilirsiniz.

 

Silikon Zararlı mı ?

Plastic and Reconstructive Surgery Vol.102, No.2 de yayınlanan bir yazıya göre silikon meme protezli kadınlar ile protezi olmayan kadınların sütlerinde ve vücutlarındaki silikon miktarı eşit olarak tesbit edilmiştir .

İnsan vücut sıvılarında silikon düzeyini saptamak pek mümkün olmadığından bu çalışmada ölçüt olarak silika kullanılmıştır. Silika aslında insanoğlu için vazgeçilmez bir elementtir. İnsanlarda önemli oranda saçlarda, kemikte, epidermis ve diş minesinde bulunmaktadır. Aynı zamanda ağırlık yüzdesi % 28 ile yeryüzünde en sık rastlanılan ikinci elementtir. Çoğu gıda ürünü ve meşrubatın yanı sıra, belirli bazı sebze ve meyvelerin, pilav ve biranın önemli ölçüde silika içerdiği saptanmıştır. Silikon, silikanın sentetik formu olup ağırlık olarak % 40 silika içermektedir. Silikon birçok protezde, tıbbı cihazda ve farmakolojik üründe kullanılmaktadır. Silikon içinde silika bulunduğundan silika, silikonun endikatörü olarak değerlendirilebilir. Eğer bir sıvıda normalden fazla miktarda silika bulunursa, bu sıvıda silikon olması olasılığı yüksek demektir.

Bu çalışmada iki soru yanıtlanmaya çalışılmıştır:

1.       Silikon jel implantları olan kadınların sütlerinde ve kanlarındaki silikon oranı implantsız olan kadınlara kıyasla ne durumdadır?

2.        Süt ve mamalardaki silikon miktarı ne kadardır?

İmplantlı kadınların sütlerindeki silika miktarı (55,45) implantsız kadınlarınkine (51,05) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmamıştır.

İmplantlı kadınların kanlarındaki silika miktarı (79,29) implantsız olanlarınkinden (103,76) daha az bulunmuştur.

Enteresan olarak ta karton kutulu 5 değişik sütteki silika düzeyi 708,94 olarak saptanmıştır.

26 farklı markanın bebek mamalarındaki silika düzeylerinin ortalaması 4402,5 olarak bulunmuştur. İşleme tabi olmuş gıdalardaki yüksek miktardaki silika ve silikonun etkeni:

  • ineğin yediği yiyecek,

  • köpüklenmeyi önleyici maddelerin gıdaya eklenmesi veya

  • paketleme teknikleri nedeni ile olabilir.

Bu makale de göstermektedir ki insanlar zaten silikon içeren maddeler kullanmakta,  vücutlarında silikon deriveleri bulunmakta ve dokularda silikona karşı genel bir reaksiyon görülmemektedir.